fruitweb prognosemodeller

Aktuelle lokale informationer er den vigtigste forudsætning for en effektiv indsats mod skadedyr og sygdomme ved minimal brug af plantebeskyttelsesmidler.
Dette gælder ved både økologisk og integreret produktion. Informationerne, som fruitweb tilbyder, fremkommer ved en løbende beregning af de opsamlede vejrdata.

I naturen forløber processerne ikke liniert og enkelt, derfor benytter RIMpro tekniker, som indregner en dynamisk populationssimulation. Således er det muligt så realistisk som muligt at synliggøre den indflydelse som faktorene i omgivelserne har på udviklingen i populationerne.
Nye modeller bliver konstrueret på basis af videnskabelige fakta og i den videre udvikling hele tiden forbedret ved hjælp af praktiske forsøg i marken, brugernes erfaring og den nyeste videnskabelige viden.

I øjeblikket tilbydes prognosemodeller for følgende skadegørere: